Bơm hút đôi KQSN ( phi 700- 1600)

KQSN series double suction pump ( 700- 1600 caliber)

Model
KQSN

Thông số kỹ thuật:


Các dự án có sử dụng Bơm hút đôi KQSN ( phi 700- 1600)