Nhà máy Gang Thép Lào Cai

Dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai khởi công xây dựng vào tháng 4/2011. Đây là dự án sản xuất công nghiệp cấp Trung ương quản lý, do liên doanh Tập đoàn Gang thép Côn Gang (Trung Quốc) và Tổng công ty Thép Việt Nam đầu tư với tổng vốn 337 triệu USD (trong đó phía Trung Quốc góp 45%).
Nhà máy Gang thép Lào Cai sẽ sản xuất khối lượng sản phẩm công nghiệp có trị giá 7.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 700 tỷ đồng/năm. Nguồn nguyên liệu chủ yếu là quặng sắt khai thác tại mỏ Quý Xa (Văn Bàn) với tổng trữ lượng 120 triệu tấn.

Các loại máy bơm sử dụng tại Nhà máy Gang Thép Lào Cai