Nhà máy xi măng Vinakansai Ninh Bình

Nhà máy Xi măng The Vissai Ninh Bình ở Khu CN Gián Khẩu Huyện Gia Viễn Tỉnh Ninh Bình. Có tổng mức đẩu tư: 5.000 tỷ đồng. Tổng công suất: 3,6 triệu tấn Clinker – Xi măng/năm(02 dây chuyền) theo công nghệ: Nhật Bản. Sản phẩm chính: Xi măng PCB 30 – PCB 40 – Clinker thương phẩm Cpc 50. Thị trường Tiêu thụ: Toàn quốc – Xuất khẩu

Các loại máy bơm sử dụng tại Nhà máy xi măng Vinakansai Ninh Bình