Nhà máy Gain Lucky, Tây Ninh

Nhà máy dệt vải Gain Lucky được đầu tư bởi Tập đoàn quốc tế Shenzhou (Trung Quốc), 100% vốn đầu tư từ Anh Quốc – chuyên về dệt, nhuộm, hoàn tất, in hoa, thêu, may mặc. Nhà máy bao gồm Khu sản xuất, xưởng dệt 02 tầng, xưởng nhuộm, khu nhà kho thành phẩm + bán thành phẩm, hệ thống phụ trợ.

Công trình xây dựng mới, có cao độ: 30m (6 tầng nổi); cung cấp nước nóng 65,500L/ngày; bao gồm: 2 khu Nhà Chuyên Gia, 1 Khu Nhà Điều Hành, 3 Khu Kí Túc Xá.

⦁ Thiết kế sử dụng sản phẩm có tuổi thọ cao, yêu cầu hệ thống nguồn gia nhiệt dự phòng.

⦁ Thiết kế đặt yêu cầu tiết kiệm năng lượng của hệ thống khi vận hành.

⦁ Cung cấp hệ thống cảnh báo từ xa.

⦁ Cung cấp hệ thống giám sát năng lượng, phân tích hiệu quả đầu tư.

Các loại máy bơm sử dụng tại Nhà máy Gain Lucky, Tây Ninh