Bơm nước thải cỡ nhỏ WQ/EC

WQ/C series small size sewage pump

Model
WQ/EC

Thông số kỹ thuật:

Speed:2960,1450r/min
Capacity:10-280m³/h
Head:4~36m
Liquid Temperature:≤40℃


Liên hệ mua hàng: 090 9988 288

Ứng dụng:

  • Các dự án xử lý chất thải đô thị
  • Xây dựng công trình
  • Xử lý nước thải công nghiệp
  • Hệ thống cấp/ vận chuyển nước
  • Tích trữ nước mưa, lọc nước thải

 

Thông số kỹ thuật:

Model Speed range Tốc độ
(vòng/phút)
Số tầng Diameter range (mm) Diameter, rated (mm)
50WQ/EC10-16-1.1  3700 to 2800 2825 1 100 to 100 100
50WQ/EC8-14-0.75  3700 to 2800 2825 1 100 to 100 100
50WQ/EC26-9-1.1  3700 to 2800 2825 1 100 to 100 100
50WQ/EC22-6-0.75  3700 to 2800 2825 1 100 to 100 100
50WQ/EC12-24-2.2  3700 to 2800 2840 1 100 to 100 100
50WQ/EC10-20-1.5  3700 to 2800 2840 1 100 to 100 100
50WQ/EC30-10-1.5  3700 to 2800 2840 1 100 to 100 100
50WQ/EC20-14-1.5  3700 to 2800 2840 1 100 to 100 100
50WQ/EC30-14-2.2  3700 to 2800 2840 1 100 to 100 100
50WQ/EC18-32-4  3700 to 2800 2890 1 100 to 100 100
50WQ/EC12-30-3  3700 to 2800 2880 1 100 to 100 100
50WQ/EC15-44-5.5  3700 to 2800 2920 1 100 to 100 100
65WQ/EC40-22-4  3700 to 2800 2890 1 100 to 100 100
65WQ/EC33-18-3  3700 to 2800 2880 1 100 to 100 100
65WQ/EC40-38-7.5  3700 to 2800 2920 1 100 to 100 100
65WQ/EC40-30-5.5  3700 to 2800 2920 1 100 to 100 100
80WQ/EC50-10-2.2  3700 to 2800 2840 1 100 to 100 100
80WQ/EC58-16-4  3700 to 2800 2890 1 100 to 100 100
80WQ/EC52-12-3  3700 to 2800 2880 1 100 to 100 100
80WQ/EC70-22-7.5  3700 to 2800 2920 1 100 to 100 100
80WQ/EC60-19-5.5  3700 to 2800 2920 1 100 to 100 100
100WQ/EC80-11-4  1900 to 1350 1440 1 100 to 100 100
100WQ/EC75-9-3  1900 to 1350 1420 1 100 to 100 100
100WQ/EC150-11-7.5  1900 to 1350 1440 1 100 to 100 100
100WQ/EC130-10-5.5  1900 to 1350 1440 1 100 to 100 100
150WQEC476-7.5  1900 to 1350 1440 1 100 to 100 100
150WQEC475-5.5  1900 to 1350 1440 1 100 to 100 100
200WQEC453-7.5  1900 to 1350 1445 1 100 to 100 100
200WQEC452-5.5  1900 to 1350 1445 1 100 to 100 100