Trạm bơm hồ Định Công- Ban Thoát nước Hà Nội

Hồ Định Công là một trong những hồ lớn ở khu vực phía Nam tp Hà Nội, hiện nay hồ đã được cải tạo, xây dựng đẹp và là nơi điều hòa không khí cho khu vực này.

Các loại máy bơm sử dụng tại Trạm bơm hồ Định Công- Ban Thoát nước Hà Nội