Bơm cho nhà máy nhiệt điện và điện sinh học Coal - fired Power Plant and Biological Power Plant

Máy bơm là một bộ phận phụ trợ, tuy nhiên lại đóng vai trò thiết yếu trong ngành công nghiệp nhiệt điện/ điện sinh học. Công ty chúng tôi có thể sản xuất tất cả loại máy bơm sử dụng trong ngành công nghiệp này với chất lượng và hiệu quả vượt trội. Những sản phẩm chúng tôi cung cấp chính yếu gồm: bơm cấp nước sôi, bơm tuần hoàn, bơm lắng đọng và bơm chân không.