Bơm cho nhà máy điện hạt nhân Nuclear power plant

Điện hạt nhân, một trong những nguồn năng lượng sạch nhất, là định hướng chính của việc phát triển năng lượng. Công ty chúng tôi đã liên tục có những nghiên cứu - phát triển và áp dụng về lĩnh vực này. Chúng tôi đã phát triển thành công nhiều sản phẩm máy bơm khác nhau cho nhà máy điện hạt nhân, tiêu biểu như stage high-pressure safety injection pump, containment spray pump, nuclear island sump pump, etc.

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đang phát triển máy bơm cho nhà máy điện hạt nhân giai đoạn 2 và 3, cũng như máy bơm cấp nước tổng, máy bơm tuần hoàn, condensate pump, vacuum pump, magnetic pump, etc., là những loại máy bơm được sử dụng trong nhà máy điện hạt nhân.